empty label

הרב איציק אמיתי

הלימוד המיוחד משליחותו של אליעזר

הרב איציק אמיתי

כשאליעזר מספר למשפחת רבקה על הדו שיח שלו עם אברהם הוא משנה כמה פרטים מאיך שהיה באמת הדו שיח, אחד השינויים הוא אֵלַי במקום אוּלַי בשיעור נראה נקודות רבות שהשינוי הזה מלמדנו בין השאר על ההתרחקות מנגעות אישיות והתרחקות משקר לעצמנו.

מומלצים