empty label

הרב איציק אמיתי

ראש השנה- אף פעם לא מתייאשים

הרב איציק אמיתי

לפעמים נראה לנו שהמצב אבוד ואין לנו איך לתקן. נראה לנו שאין לנו יכולת להשתפר כי גם שנה שעברה בראש השנה קיבלנו החלטות ולא תמיד עמדנו בהם. בראש השנה אירעו אירועים רבים חשובים בתולדות עמ"י אם נתבונן באירועים אלו נראה שכל אחד מהם מלמד אותנו שיעור חזק באמונה- גם כשהכל נראה אבוד אף פעם לא מתייאשים ותמיד אפשר לתקן.

מומלצים