empty label

הרב אליעזר קשתיאל

הנבואה כריסון ומצפן מוסרי למלכות

הרב אליעזר קשתיאל

בפרשה מופיעה בתפקודי ההנהגה של עמ"י, ובתוכם הנביא. תפקיד הנביא הוא להיות אדם חפשי שלא משועבד למלך ולמתוח ביקורת על המלך כשצריך. הנביא קשור בקשר אדוק עם המלך וממילא כשאין נבואה - אין מלכות.

מומלצים