empty label

הרב איציק אמיתי

חודש אלול - ביקורת תקופתית

הרב איציק אמיתי

לכל מפעל ומערכת יש מחלקת בקרת איכות. המחלקה מצביעה על כשלים ומציעה דרכי תיקון. כל כמה זמן? תלוי כמה זה חשוב לך... אנחנו לא עובדים במחלקת בקרה, אבל כל אחד ממנו מונע לבקר את עצמו. יש כאלה שעושים את זה כל יום, אחרים כל שבוע או חודש, אבל לכולנו ניתנה מתנה פעם בשנה "חודש אלול". זה הזמן לכולנו לערוך חשבון נפש- "ביקורת תקופתית" מעמיקה להתשפר ולנקות את עצמנו ולהגיע טובים יותר לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה.

מומלצים