empty label

הרב איציק אמיתי

ג' אלול - מפגש עם רחוקים מתורה ומצוות

הרב איציק אמיתי

הרב קוק זצ"ל, שיום פטירתו חל היום, כותב שישנם ארבעה חלקים בתשובת הדור. בשיעור הרב מספר סיפורים רבים המראים איזה צימאון אדיר יש כיום בעם ישראל ללמוד תורה ולהתקרב לקב"ה, ועד כמה מוטלת עלינו החובה להפיץ תורה ולקרב את אחינו הרחוקים מתורה ומצוות לאבינו שבשמים.

מומלצים