empty label

הרב אליעזר קשתיאל

לג בעומר - הסנגוריה של רשב"י על ישראל

הרב אליעזר קשתיאל

מידתו המיוחדת של רשב"י היא לימוד זכות על עם ישראל - ראיית נקודת הקודש שבכל אחד ואחד אף ברשעים הגמורים. מידה זו העלתה את רשב"י למדרגות רוחניות גבוהות והבנות פנימיות ונסתרות.

מומלצים