empty label

הרב נעם וידר

העברת הבשורה לדוד על מות אבשלום

הרב נעם וידר

שמואל ב',כא_כט יואב לא רוצה שאחימעץ יצא ויבשר לדוד שכן דוד לא יאהב את הבשורה. לכן, יואב שולח את הכושי לבשר לדוד את הבשורה הרעה. דוד חיכה בין השערים וציפה בקוצר רוח שמישהו יבוא משדה הקרב להגיד לו מה קורה ואז הצופה מבחין באחימעץ.

מומלצים