empty label

הרב נעם וידר

הפסקת המלחמה לאחר מות אבשלום

הרב נעם וידר

שמואל ב',טז_כא אבשלום רצה שיזכרו אותו בספרי ההסטוריה אך בפועל הוא נפל בקרב ולא רק שלא קברו אותו אלא גם לא שמו לו את המצבה שהוא בנה לעצמו, ובמקום זה זרקו אותו ליער. אנשי אבשלום מבינים שהמרד נגמר ובורחים מפני אנשי דוד. לאחר הקרב אנשים רוצים לרוץ אל דוד ולבשר לו על מות אבשלום.

מומלצים