empty label

הרב איציק אמיתי

תובנות וסיפורים מהמלחמה: אחדותנו, גבורתנו, רשעות אויבנו, עתידנו - חרבות ברזל

הרב איציק אמיתי

שיעור חזק ומיוחד על המלחמה! משיב נפש! הפיצו לחיילים ולאזרחים! בשיעור הרב מדבר על האחדות שמתגלית בעם לאחר הפירוד שהיה קודם, על הגבורה העצומה שיש לעם ישראל, על הרשעות הבלתי נתפסת של הערבים יימח שמם, שגרועים מהנאצים באכזריותם (אין פה תיאור של מעשי הזוועה, אלא דיבור כללי), איך ממשיכים הלאה מהמצב הזה ומאיפה שואבים את הכוחות, בנוסף הרב מספר חוויות מהמילואים של הרב בימים אלה, ועוד תובנות, נקודות וחיזוקים לימים אלה. בעז"ה ננצח!

מומלצים