empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת כי תבוא - הגדרת היסודות - ברית

הרב אליעזר קשתיאל

"מה עניין האבנים בכניסה לארץ? מה עניין הביכורים? מדוע נבחרו דווקא 11 העבירות הללו להיקרא ארור? הרב מבאר בשיעור את האירועים בפרשה, שבמרכזה עומד עניין הברית."

מומלצים