empty label

הרב נתניאל חייט

חנוכה - לצאת מהטבע

הרב נתניאל חייט

למה נצרך נס פך השמן? הרי טומאה הותרה בציבור! ולמה כל כך חשוב שתהיה הדלקת נרות במשך שמונה ימים? מהות חנוכה היא ללמד אותנו על חשיבות היציאה מן הטבע. לא להישאר במקום הטבעי שלנו אלא כל הזמן לצאת ולהיות מוסיף והולך.

מומלצים