empty label

הרב שחר אימבר

שיחה לקראת ימי החנוכה- כגודל התורה כך גודל ההשפעה בעולם המעשה

הרב שחר אימבר

שיחתו של ראש הישיבה, הרב שחר אימבר, המתקיימת מידי יום רביעי בישיבה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ג.

מומלצים