empty label

הרב שחר אימבר

דיברי הספד וזיכרון על הרב חיים דרוקמן

הרב שחר אימבר

שיחתו של ראש הישיבה, הרב שחר אימבר, המתקיימת מידי יום רביעי בישיבה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ג.

מומלצים