empty label

הרב איציק אמיתי

קרייתא זו הלילא- כל פרט ופרט בסיפור חשוב- חלק ב'

הרב איציק אמיתי

הסתכלות על כל המגילה- הדברים הגלויים והצרות באסתר ובמה שמסתתר מאחוריהם כתרופה למכה.

מומלצים