empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פורים - לחלום בגדול

הרב אליעזר קשתיאל

מדוע פורים אינו בטל לעתיד לבוא? מהי שמחת פורים ועניין השכרות? מה תפקידו של פורים בימי הגלות הקשה והצרות? למה כ"כ חשוב לחלום? סיפור המגילה הוא מעין חלון לגאולה העתידה, חלום שבו אנו זוכים לראות ולחוות איך תיראה גאולת עמ"י. החלום הזה נותן לנו ודאות לגבי הגאולה ונותן לנו כח להמשך הגלות הארוכה. סיפור המגילה בא ללמד אותנו לא לפחד לחלום בגדול, גם על דברים שנראים לכאורה הזויים ומעבר לכל דמיון.

מומלצים