empty label

הרב דוד טורנר

שינוי המציאות כולה בפורים

הרב דוד טורנר

מבין כל החגים, רק פורים לא בטל לעתיד לבוא. מדוע? מה התרחש בפורים? הרי סה"כ ריחפה עלינו סכנה של שלושה ימים ואחריה חזרנו לשיגרה של עבדות לאחשוורוש! במבט עמוק על התקופה ההיא מתבררת נקודה עמוקה ביותר ששוזרת אירועים רבים מהמגילה ומהגמרא ומסבירה לנו על מה השמחה הגדולה. שיעורו של הרב דוד טורנר על חג הפורים.

מומלצים