empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת שמות- זריזות והידור במצווה

הרב איציק אמיתי

מה עדיף - להיות זריז במצווה או להדר במצווה? משה רבינו מעדיף את ההידור וכך אכן נפסק להלכה. לעומת זאת, כשזה קשור בגאולת ישראל, הקב"ה מלמד את משה שצריך לעבוד בזריזות.

מומלצים