empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת וישב- יוסף הבוטח בה'

הרב איציק אמיתי

המדרש אומר: "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו-זה יוסף, ולא פנה אל רהבים – ע"י שאמר לשר המשקים זכרתי והזכרתי נתווסף לו שתי שנים", איך מתיישבת הסתירה שלכאורה עולה ממדרש זה? למה יוסף מבחינתנו הוא סמל לביטחון מוחלט ברבש"ע? כיצד המפרשים מסבירים את עומק מעשה יוסף מול שר המשקים? מהן דרכי ההשתדלות הראויות?

מומלצים