empty label

הרב איציק אמיתי

תשעה באב - איך נחוש בימינו את חסרון המקדש?

הרב איציק אמיתי

לצערנו, בגלל שנולדנו למציאות החסרה הזאת, לפעמים אנו לא חשים בחוסר העצום שאנו חיים בתוכו - עולם ללא בית המקדש. ע"י התבוננות על מעשים וכלים שונים שבמקדש ניחשף לעולם עשיר ומרומם שנותן לנו שיעור גם לימינו אנו. איך גם אנחנו נזכה להיות שותפים בבניין המקדש השלישי? מה אנו יכולים ללמוד מתכונתו הכלל-ישראלית של הכהן הגדול?

מומלצים