empty label

הרב דוד אמיתי

תשעה באב - באהבת חינם ננצח

הרב דוד אמיתי

ארץ ישראל-עם ישראל-תורת ישראל - לנו קשה להכיל מורכבויות ולהיות הכל מהכל. צד חזק באישיות בד"כ יבוא על חשבון צד אחר. ככה גם ביחסים חברתיים - אנחנו מרגישים שכלחבר שלנו טוב - זה בא על חשבוננו. לעומת זאת בית המקדש הוא הבית של הקודש, שמבין שלכל תחום יש את המקום שלו והוא נותן לכל אחד ולכל סגנון לבוא לידי ביטוי ולהתפתח בשלמות. כך גם אהבת חינם. היא נותנת מקום לכל אחד להביא את הייחודיות שלו לידי ביטוי ומאפשרת לנו להבין שהטוב של השני הוא לא על חשבוני ולכן אני שמח בו, וזה התיקון לחורבן בית המקדש.

מומלצים