empty label

הרב איציק אמיתי

ערב פסח - הוצאת מצרים

הרב איציק אמיתי

מה קרה בי"ד ניסן? על מה חוגגים בערב פסח? על מה מקריבים קרבן פסח, ביום הכי לחוץ בשנה? הרי יצאנו ממצרים רק בט"ו בניסן! על עקירת מצרים מצרים מתוכנו. מי הם אלילי מצרים?

מומלצים