empty label

הרב איציק אמיתי

פורים - מהפך אסתר

הרב איציק אמיתי

אסתר בתחילת המגילה היא פסיבית וחסרת אופי, אך לפתע אנו פוגשים אסתר אחרת, אקטיבית, שמזיזה את כל הממלכה.

מומלצים