empty label

הרב אליעזר קשתיאל

חג הפסח - ישראל יצירה אלוקית

הרב אליעזר קשתיאל

עם ישראל נוצר בדרך אלוקית ולא על ידי תנאים אנושיים - חומריים כשאר האומות ולכן עם ישראל עם נצחי כי הוא בלתי תלוי. בפסח אנו דבקים בקדושה הישראלית שקיימת בכלל ישראל, זהו חג של דבקות בזהות הישראלית האלוקית.

מומלצים