empty label

הרב דוד אמיתי

יום העצמאות - תורת הגאולה

הרב דוד אמיתי

"נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל". האם תהיה עוד גאולה? מה יהיה אופיה של הגאולה האחרונה? איך היא תיראה? על תהליכי הגאולה שבדור האחרון והסיבוכים שבה.

מומלצים