empty label

הרב דוד טורנר

המשמעות של ד'-ה'-ו' באייר

הרב דוד טורנר

שיעורו של הרב דוד טורנר עם יום העצמאות ומשמעותם של התאריכים שלו. הועבר בישיבת אלון מורה, אייר תשפ"ב.

מומלצים