empty label

הרב איציק אמיתי

ט"ו בשבט - ייחודיות פירותיה של ארץ ישראל

הרב איציק אמיתי

מה המורכבות באכילת פירות יבשים בט"ו בשבט? מאיפה היא צמחה? מה הייחודיות שיש בקרקע של ארץ ישראל, שנאמר עליה "לא תחסר כל בה"? בנוסף, מה ענה הבן איש חי לאדם שרצה ליסוע לכמה ימים ע"מ "לאכול מפריה"? איך המילה "חן" בברכת המזון מרמזת על היופי המיוחד של הפירות? למה להיות עובד שדה זה מסדר את הראש? בהמשך השיעור הרב מלמדנו מה ייחודי לכל מין משבעת המינים ובשאר מינים ומה הם אומרים לנו.

מומלצים