empty label

הרב אליקים לבנון

קביעות ושינויים

הרב אליקים לבנון

הזמן והמקום הם דברים משתנים. יש הרבה שינויים שאנחנו עוברים בחיים מבחינת תקופות או מקומות, ואנחנו צריכים לשמור על הקביעות שלנו, גם ובעיקר בתקופות של השינויים. הועבר ב"זום", מוצאי ט"ו בשבט תשפ"א.

מומלצים