empty label

הרב אליקים לבנון

תורת ארץ ישראל - תורה הניגשת מהכללים אל הפרטים

הרב אליקים לבנון

תורת ארץ ישראל לא שונה מתורת חוץ לארץ בדרך הלימוד אלא בעיניים שניגשים איתם אל הלימוד. תורת א"י ניגשת מהכללים אל הפרטים ולא ההפך. הועבר ב"זום", לקראת ט"ו בשבט תשפ"א.

מומלצים