empty label

רבני ישיבת אלון מורה

המלאכות האסורות והמותרות בערב שנת השמיטה

רבני ישיבת אלון מורה

שיעורו של הרב יצחק דביר על דין תוספת שביעית והמלאכות האסורות והמותרות בשנה הקודמת לשנת השמיטה. הועבר ב"זום", ליל ט"ו בשבט תשפ"א.

מומלצים