empty label

הרב איציק אמיתי

רצונה של הארץ- פרשת חיי שרה

הרב איציק אמיתי

"ויקם שדה עפרון"- השדה עובר תקומה. הארץ מתעלה. הארץ היא פונקציה שאנו לפעמים שוכחים בחיי היום יום... לארץ יש שמחה- "שמחה לארצך", ששון- "שוש תשיש ותגל עקרה". מה זה אומר שיש לה רצון וחיים? מה הביטוי העמוק לכך לכל אורך ההיסטוריה? ואיך זה שייך לימינו?

מומלצים