empty label

הרב אליהו שחור

פרשת תזריע מצורע, הסמיכות בין יום הזכרון ליום העצמאות והמקור לאמירת הלל

הרב אליהו שחור

מה עניין טהרת המצורע מלמד אותנו על יציאתנו מהגלות ועל סמיכות יום הזכרון ליום העצמאות? מה המקור לאמירת הלל ביום העצמאות? ולמה איננו אומרים הלל גם בליל יום העצמאות?

מומלצים