empty label

הרב אליהו שחור

פרשת פנחס- מעלת מעשה פנחס

הרב אליהו שחור

השיעור עסק בעניינים שונים בפרשה: *פנחס החזיר בתשובה עם שלם על ידי מעשה הדבקות שלו, שנעשה בלהט גדול. מידת הקנאה צריכה להגיע מתך כוונה נקיה וללא אינטרסים. *גילויים מעניינים במניין עם ישראל בפרשה. *היחס בין בקשת המנהיג לעמ"י לענייני קרבנות המועדים

מומלצים