מבית המדרש

שפת אמת על פרשת השבוע - תש"פ - הרב אליהו שחור
שפת אמת על פרשת השבוע - תש"פ - הרב אליהו שחור