empty label

הרב אליהו שחור

פרשת ויגש - אמת מארץ תצמח, ביטול למלכות שמיים

הרב אליהו שחור

יהודה בטענותיו לפני יוסף לא מחדש כלום,. הוא בא עם אמונה בה', אמונה באמת שבדבריו - וממילא יוסף לא יכול להתאפק... גם כאשר נראה שאין לנו עם מה לגשת - אם נבר לעצמנו את הדברים, ונבוא בכנות כלפנו וכלפי ה', נראה את הישועה הצומחת! כאשר מתבטלים למדרגה גבוהה יותר מאתנו - נותנים לה כח, וממילא היא חייבת להשפיע - עלינו...

מומלצים