empty label

הרב אליהו שחור

פרשת תולדות - חשיפת מים חיים גם מבארות סתומים

הרב אליהו שחור

בכל מעשה חולין אפשר להסתכל מעבר למעטפת החומר ולגלות בו את עבודת ה'. יצחק אבינו חופר בארות - ומוצא בהם מים. כישרונו ומעלתו של יצחק הוא עבודת ה' בתוך המציאות עצמה, וגילוי הרוחניות בכל דבר ודבר.

מומלצים