empty label

הרב אליהו שחור

פרשת ויצא- עבודת ה', כפייה או התאמה?

הרב אליהו שחור

*לא נכון לראות את דבר ה' ככפייה, יש להתבונן ברצון ה' ולגלות עד כמה הוא מתאים למציאות שלנו ולצורכינו. *הדרך לגילוי רצון ה' היא באמצעות פתיחת העיניים שלנו לדבר ה' המתגלה מתוך המציאות כולה, כאשר נעשה צעד קטן - נגלה איך המציאות כולה מסייעת... *תפילת ערבית - אותה תיקן יעקב - היא בחינת קפיצת הדרך, דילוג מעל חושך הלילה אל גילוי וודאות רצוננו, מתוך תפילה שמתפרצת ממנו.

מומלצים