empty label

הרב אליהו שחור

פרשת וישלח- נשיקה שהיא נשיכה, עקרונות בתפילה

הרב אליהו שחור

א. בתורה כתוב שעשיו נשק ליעקב, אולם חז"ל דרשו שעיו נשך אותו. מה באמת קרה שם? השפת אמת מסביר שהנשיקה הזאת היא נישקת שונא, המזיקה יותר מנשיכה; כאשר עישו רואה שהוא לא יכול ליעקב במלחמה - הוא בא בהתקרבות. וזאת הסכנה הגדולה בנצרות. ב. שלושה עקרונות בתפילה נלמדים מיעקב: ברית אבות, לא להגיד מגיע לי, ולהתפלל למען ה'.

מומלצים