empty label

הרב אליהו שחור

פרשת תצווה- כל יהודי טהור בפנימיותו

הרב אליהו שחור

התורה מצווה להדליק את המנורה בשמן זית זך - מציאות שנראית אידיאלית וגבוהה ממנו. השפת אמת מדגיש שכל אחד מעם ישראל טהור וזך בתוך תוכו, אולם לפעמים יש צורך במכות וכתישות ע"מ שהשמן - הפנימיות הטהורה - יצא ממנו. את זה ניתן ללמוד ממשה רבנו, שלא הוזכר בפרשה משום שהוא היחיד שלא היה בזמן חטא העגל, ואת פנימיות טהורה זו אנו חיים וחוגגים ביום הפורים. סדרת שיעוריו של הרב אליהו שחור בספר שפת אמת (לרבי יהודה אריה ליב אלתר, האדמו"ר מגור זצ"ל) על סדר פרשיות השבוע. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.

מומלצים