empty label

הרב אליהו שחור

פרשת וארא- גאולת ישראל תלויה ברצון

הרב אליהו שחור

"הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה". הק"ו של משה תמוה - שהרי יש לבני ישראל סיבה לחוסר השמיעה "מקוצר רוח ועבודה קשה"! מסביר השפת אמת עקרון יסודי במהלך הגאולה - אם עמ"י לא רוצה ומשתוקק להגאל, אין אפשרות להגיע לגאולה!

מומלצים