empty label

הרב אליהו שחור

פרשת בהעלותך - פנינים בפרשה

הרב אליהו שחור

פרשת בהעלותך היא פרשה יסודית מאוד, ומופיעים בה עניינים רבים; הרב נוגע במהלך השיעור במספר נקודות חשובות בפרשה, עד לעליית חמישי.

מומלצים