empty label

הרב אליהו שחור

פרשת נשא ושבועות - ההכנה הכרחית לקבלת התורה

הרב אליהו שחור

על מנת לקבל את התורה בצורה הטובה ביותר, יש צורך בהכנה מדויקת; גם אנו, העומדים לפני חג מתן תורה, נדרשים להתכונן למעמד - בריבוי אחדות וקדושה. ועל פי ההכנה - כך זוכים לקבלה.

מומלצים