empty label

הרב אליקים לבנון

אדם הראוי לתקוע

הרב אליקים לבנון

האם נשים רשאיות לתקוע. האם אדם אחר יכול לתקוע להם למרות שכבר תקע. האם אדם אחר יכול לברך בשבילם. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה מקור: טור שו"ע סימן תקפט

מומלצים