empty label

הרב אליקים לבנון

מנהגי ערב ראש השנה

הרב אליקים לבנון

מהם מנהגי ערב ראש השנה, התרת נדרים. צום עד חצות וכו' הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה

מומלצים