מבית המדרש

הלכה יומית - הלכות ראש השנה תשפ"ד - הרב אליקים לבנון
הלכה יומית - הלכות ראש השנה תשפ"ד - הרב אליקים לבנון