empty label

הרב אליקים לבנון

תפילת ראש השנה והסימנים

הרב אליקים לבנון

נהגו לאכול סימנים בראש השנה, צריך לברך על הסימנים למרות שאוכלים אותם בתוך הסעודה. אמירת יהי רצון נועדה לעורר את האדם לתשובה ולתפילה. נהגו לאמר אבינו מלכנו בראש השנה, אם חל בשבת אין אומרים. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון.

מומלצים