empty label

הרב אליקים לבנון

דינים שונים בתקיעת שופר

הרב אליקים לבנון

מקור: טור שו"ע סימן תקפ"ה. האם מותר לשליח הציבור לתקוע בשופר? ומה הדין כשהוא יודע שהוא לא יתבלבל? מה עושה המתקיע? האם מותר לבעל התקוע לקבל שכר על תפקידו? ובאיזה שופר מותר לתקוע?

מומלצים