empty label

הרב אליעזר קשתיאל

סקירה המאחדת את הטבע וההיסטוריה

הרב אליעזר קשתיאל

אורות ישראל ותחייתו, המשך פסקה יב'. בשיעור זה, הרב עושה סקירה שמאחדת כל הקורה בטבע ובהיסטוריה למטרה אחת המאחדת את הגלוי והנסתר ומתבטאת גם בניסים.

מומלצים