מבית המדרש

ישראל ותחייתו - תשפ"ג - הרב אליעזר קשתיאל
ישראל ותחייתו - תשפ"ג - הרב אליעזר קשתיאל