empty label

הרב נעם וידר

עצת חושי

הרב נעם וידר

שמואל ב', יז בשונה מעצת אחיתופל שהתמקדה בפעולה מהירה וממוקדת, חושי הולך בכיוון של פעולה המונית של כל עם ישראל ולמחוק את מחנה דוד.

מומלצים