empty label

הרב נעם וידר

עצות אחיתופל וחושי לאבשלום

הרב נעם וידר

שמואל ב', יז א-י הרב פותח בפירוט על עצת אחיתופל וכמה היא מדויקת ומתוחכמת, לאחר מכן הרב עושה השוואה בין העצה הראשונה של אחיתופל, העצה השניה ועצת חושי. בסוף השיעור הרב עובר לסקור את עצת חושי.

מומלצים